+36 70 337 8364 evapat30@gmail.com

Business coaching vezetőknek

Tapasztalatom szerint az alább felmerülő kérdések bukkannak fel leggyakrabban a hozzám forduló vezetők körében:

 • a napi operatív teendők mellett nem jut idő a kreatív feladatok kivitelezésére;
 • tartósuló túlterheltség érzés, a „feladatokkal elárasztottság” élménye;
 • az állandóan változó szabályzatok új, váratlan kihívásokat jelentenek;
 • munkaerőhiány miatt a delegálás ellehetetlenülése;
 • a környezet nem tartja tiszteletben az ügyfelem kapacitásának határait;
 • kommunikációs nehezítettség a felsővezetők irányába (részben a saját igények megfogalmazása nehéz, részben a vezetőség „megközelíthetetlen”);
 • a „baby boom” (1946-1964), az „X-generáció” (1965-1979), és az „Y-generáció” (1980-1995) eltérőségeiből adódó szükségletek, viszonyulásmódbeli különbségek tisztázása, az eltérőségekből adódó feszültségek megszüntetése;
 • az ügyfél megsegítése konfliktusban álló kollégák közötti állásfoglalás dilemmája kapcsán („kinek az oldalára álljak…?”);
 • beilleszkedési nehézségek a csapatba.
}

Mennyi időt vesz igénybe egy vezetői coaching folyamat?

Ha Ön motiváltan, nyitottan érkezik hozzám, akkor már egy alkalom során is olyan fontos felismerésekre tehet szert, illetve juthat hasznos technikák birtokába, amelyek látványos változásokat hozhatnak az életében: a munkahelyi közérzete javul, a problémák átértelmeződnek („átkereteződnek”), megoldási stratégiái módosulnak, amely természetesen a közvetlen és tágabb környezetében dolgozók számára is jól érzékelhető lesz.

Átlagosan 3-10 alkalom során egy coaching folyamat kiteljesíthető, és a továbbiakban már csak egy-egy konkrát elakadás, vagy „follow up” (utánkövető) ülés kapcsán születik igény a coach jelenlétére.

Z

Mit lehet várni a vezetői coaching folyamat eredményeképpen?

 • Elégedetten, más nézőpontból is képes lesz rálátni az Önt körülvevő kihívásokra, és a korábbi megoldási stratégiáktól eltérő eszköztár birtokában új irányból, hatékonyabban tudja megközelíteni napi feladatait.
 • Az Ön változásai pozitívan hatnak a környezetében dolgozókra is: világosabb keretek, megújult megközelítésmódok, kifejezettebb autonómiaélmény megélésére nyílik lehetőség. Összefoglalva: ha Ön nagyobb magabiztossággal és nyitottabban fordul mások felé, mások is ezt fogják visszatükrözni Ön felé.
 • A fentiek fényében javul a munkahelyi légkör, amely óhatatlanul hatékonyabb munkavégzéshez, a teljesítmény növekedéséhez vezet.
 • A fentiek fényében az ügyfél javuló munkahelyi légkört tapasztalhat meg, amely a sikerélmények gyarapodását eredményezi. Ugyanis amikor a szervezet egyik szereplője változik (jelen helyzetben a coachee), az óhatatlanul az őt körülvevő rendszer (jelen helyzetben a munkatársak) pozitív változásaival jár együtt.

Milyen eszköztárral dolgozom coachként?

Az alábbi megközelítésmódokat ötvözöm vezetői coaching folyamataim során:

Érdeklődés, bejelentkezés:

Hívás/Call